Warsztaty terapeutyczne w „Przylądku”

Zaproszenie na wystawę Dawida Głowackiego ucznia szkoły „Przylądek”
14 lutego 2024
Przekaż 1,5 % na rzecz dzieci i młodzieży z naszej szkoły
22 lutego 2024

Od 5 lutego br. na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego w naszej w szkole prowadzone są warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z terenu powiatu pruszkowskiego. W ramach projektu grupa wykwalifikowanych terapeutów z uprawnieniami prowadzi zajęcia dla 11 podopiecznych Fundacji Lepszy Start. Warsztaty polegają na przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych indywidualnych: logopedycznych, integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Dodatkowo w ramach zadania 9 uczniów Szkoły „Przylądek” skorzysta z treningowego nocowania.  

Nocowanie polegało będzie na całodobowej, indywidualnej opiece terapeutycznej i będzie w pełni dostosowane do potrzeb naszych podopiecznych. Niezwykle ważnym aspektem jest fakt, że dzieci będą ze znanymi sobie przez przynajmniej rok terapeutami – co zagwarantuje poczucie bezpieczeństwa i brak efektu szoku związanego z treningiem. Dawać to będzie poczucie spokoju i ciągłości oddziaływań zarówno na dzieci, jak i ich rodzicom. Nocowanie terapeutyczne stworzy naszym uczniom unikatową możliwość dostarczenia doświadczeń związanych z byciem poza domem. Taka forma pracy niezwykle intensyfikuje procesy terapeutyczne, przyspiesza rehabilitację oraz przybliża uczestników do środowiska otwartego. Organizacja przez nas treningowego nocowania ma na celu poprawę funkcjonowania uczestników na poziomie emocjonalnym, społecznym, zadaniowym i fizycznym oraz przede wszystkim odpoczynek pozostających w domu rodziców i opiekunów. Chcemy motywować uczestników do kontaktów społecznych, kształtować właściwe postawy i umiejętności społeczne (takie jak: komunikacja, współpraca, tolerancja, współżycie w grupie). Redukować lęk i zachowania destrukcyjne oraz uczyć konstruktywnego rozładowywania napięcia i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W trakcie nocowania chcemy również motywować naszych uczniów do aktywności i samoobsługi oraz pracy nad zwiększeniem świadomości uczuć i potrzeb. Po nocowaniach zostaje również cenny materiał diagnostyczny, który zostanie wykorzystany w dalszej pracy z podopiecznymi.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za sfinansowanie zajęć dla naszych podopiecznych.