Oferta naszej szkoły

balony

"Przylądek" to odpowiedź na potrzeby rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W naszej szkole szanujemy specjalne potrzeby dzieci. A rodzice znajdują u nas zrozumienie, pomoc i wsparcie. W jednym miejscu zebraliśmy wszystko to, co jest potrzebne do terapii i rozwoju naszych dzieci. Oferta edukacyjna naszej placówki zawiera indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne, dostosowane do diagnozy i możliwości rozwojowych każdego dziecka.

Bo Twoje dziecko ma przyszłość!

Uczymy dziecko nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz zasad i norm społecznych.

Dzięki odpowiedniej, profesjonalnej diagnozie i terapii, uwzględniającej aktualny poziom rozwoju neurofizjologicznego dziecka, możemy pomóc dzieciom lepiej radzić sobie z nauką i relacjami społecznymi.

Terapia indywidualna oparta jest na metodzie ABA (Applied Behavioral Analysis). Terapia ta charakteryzuje się dużą efektywnością i kompleksowością. Kładzie duży nacisk na intensywność oddziaływań i ścisłą współpracę z rodziną dziecka.