Fundacja Lepszy Start

Dzieci to nasz jedyny prawdziwy skarb.

Jako rodzice robimy wszystko, aby zapewnić im jak najwięcej radości, szczęścia, chcemy też jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia.

Jednak czasami pojawiają się w ich życiu różne bariery i ograniczenia: zdrowie, sytuacja rodzinna lub inne okoliczności, które sprawiają, że nie wszystkie dzieci mogą rozwijać się w podobny sposób. Chcemy takim dzieciom pomagać i stąd nasza Fundacja „Lepszy Start” .

Więcej o naszej Fundacji

Fundacja „Lepszy Start” powołana została przez rodziców. Jej celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. Jedną z kluczowych naszych inicjatyw jest pomoc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Niwelowaniu barier i ograniczeń służy dobra edukacja. Na przykład taka, jaką dzieci mogą otrzymać w Niepublicznej Szkole Podstawowej Przylądek z Pruszkowa, na rzecz której przede wszystkim działa Fundacja „Lepszy Start”. Działalność tej placówki podlega stosownym regulacjom: szkoła „Przylądek” działa na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z późń. Zm.) oraz na podstawie istniejących do niej rozporządzeń wykonawczych. Ponadto, merytoryczny nadzór nad realizowanym w szkole programem dydaktycznym i wychowawczym sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Władze Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji: Łukasz Łań
Rada Fundacji: Irena Cieślak, Tomasz Chudzikowski

KRS: 0000317555

Fundacja „Lepszy Start” znajduje się w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego, prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Konto Fundacji

93 1090 2398 0000 0001 1065 0076
Możesz go użyć np. rozliczając swój roczny PIT i przekazując 1% swojego podatku na konto Fundacji „Lepszy Start”

Dane teleadresowe

Fundacja „Lepszy Start”
Radości 2, 05-808
Parzniew, Polska
tel.: 505 042 888
fundacja@lepszystart.combiuro@lepszystart.com
NIP: 899 265 90 24