Gabinet SI

Pracujemy z pasją i zaangażowaniem!

Pomagamy dzieciom lepiej radzić sobie z nauką i relacjami społecznymi.
Dzięki odpowiedniej, profesjonalnej diagnozie i terapii, uwzględniającej aktualny poziom rozwoju neurofizjologicznego dziecka, możemy pomóc dzieciom lepiej radzić sobie z nauką i relacjami społecznymiZapraszamy do kontaktu

Jeśli twoje dziecko przejawia kilka z poniższych zachowań:

 • jest zbyt ruchliwe, nadaktywne, lub zbyt powolne, nieśmiałe, wyciszone
 • unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli; cierpi na chorobę lokomocyjną
 • jest mało sprawne ruchowo, słabo biega, skacze, ma trudności z jazdą na rowerze
 • ma problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek)
 • częściej niż inne dzieci przewraca się, upuszcza lub psuje zabawki
 • unika zabaw plastycznych z użyciem rąk (plastelina, glina, piasek, farby)
 • ma trudności z zabawami manualnymi (rysowanie, cięcie nożyczkami)
 • ma opóźniony rozwój mowy, wadę wymowy
 • ma kłopoty z czytaniem i pisaniem
 • ma trudności z koncentracją uwagi
 • nie chce jeść albo je w sposób nieuważny, brudząc ubranie
 • negatywnie reaguje na pewne bodźce dotykowe, nie lubi mycia włosów, czesania, obcinania paznokci
 • unika określonych materiałów, nie lubi chodzić boso
 • często reaguje złością, bywa agresywne...
  • ...może to świadczyć o dysfunkcjach integracji sensorycznej - skomplikowanych procesów neurofizjologicznych, leżących u podstaw naszego zachowania i uczenia się.


Rodzicom zainteresowanym uzyskaniem pomocy zapewniamy:


Spotkania konsultacyjneDiagnozę procesów integracji sensorycznej


Program korekcyjny
i jego realizację

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje!

Wszystkim gwarantujemy indywidualne podejście i profesjonalne wsparcie.


Zapraszamy do kontaktu