Kadra

Joanna Wodarska-Likowska – Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej (oligofrenopedagogika), podyplomowe studia na Wydziale Psychologii UW (Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi), Studium Profilaktyki Uzależnień Towarzystwa Psychoprofilaktycznego oraz cykle szkoleń z zakresu: pomocy psychologicznej i superwizji „Autyzm Akademia” i pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom. Posiada wieloletni staż pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracowała jako terapeutka w Warszawskim Oddziale Terenowym Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Jest także współautorką i współrealizatorką wielu projektów kierowanych do młodych i dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (m.in. „Terapia przez życie”). Współzałożycielka Stowarzyszenia Terapeutów oraz Ośrodka Integracji Społecznej, kierownik Poradni dla Rodzin Osób z Autyzmem. Współrealizator Programu Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom przy Stowarzyszeniu Terapeutów. Wieloletni realizator programów stażowych, w tym projektu „Indywidualny Asystent Osoby Autystycznej”. Specjalistka terapii systemowej.
Obecnie – współtwórczyni misji i Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kinga Stawiszyńska

Agnieszka Skrupska– pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor pływania, nauczyciel dyplomowany, który od 2004 r. pracuje z dziećmi z trudnościami szkolnymi, z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej od 2010r., doświadczony diagnosta. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Doświadczenie w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii SI zdobywała w szkole, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w prywatnym gabinecie.

Ze szkołą „Przylądek” związana od początku jej istnienia (2011 r.). Praca z osobami z autyzmem jest dla niej nauką uważności, stałą gotowością do odbierania sygnałów płynących z ciała od osób, które nie komunikują swoich potrzeb werbalnie i adekwatnego reagowania na nie. Towarzyszenie osobom z autyzmem nauczyło ją dostrzegać drobne sukcesy i czerpać radość z każdej chwili.