Kadra

Joanna Wodarska-Likowska – Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej (oligofrenopedagogika), podyplomowe studia na Wydziale Psychologii UW (Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi), Studium Profilaktyki Uzależnień Towarzystwa Psychoprofilaktycznego oraz cykle szkoleń z zakresu: pomocy psychologicznej i superwizji „Autyzm Akademia” i pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom. Posiada wieloletni staż pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracowała jako terapeutka w Warszawskim Oddziale Terenowym Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Jest także współautorką i współrealizatorką wielu projektów kierowanych do młodych i dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (m.in. „Terapia przez życie”). Współzałożycielka Stowarzyszenia Terapeutów oraz Ośrodka Integracji Społecznej, kierownik Poradni dla Rodzin Osób z Autyzmem. Współrealizator Programu Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom przy Stowarzyszeniu Terapeutów. Wieloletni realizator programów stażowych, w tym projektu „Indywidualny Asystent Osoby Autystycznej”. Specjalistka terapii systemowej.
Obecnie – współtwórczyni misji i Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kinga Stawiszyńska

Agnieszka Śliwińska