Szkoła

Nasza szkoła jest specjalną placówką niepubliczną realizującą program rehabilitacji dla dzieci ze spektrum autyzmu. Atutami naszej szkoły są niespotykane w tradycyjnych szkołach: max. 4 osobowe klasy oraz program zajęć ściśle dostosowany do możliwości każdego dziecka.
Dzięki takiej organizacji pracy każde dziecko odnajdzie tutaj oazę spokoju i bezpieczeństwa, a jego rodzice miejsce, w którym można liczyć na profesjonalną pomoc w przygotowaniu dzieci do samodzielnego życia.

Działalność naszej szkoły podlega stosownym regulacjom: działamy na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. Poz 59 z późn. zm.) oraz na podstawie istniejących do niej rozporządzeń wykonawczych. Ponadto, merytoryczny nadzór nad realizowanym w szkole programem dydaktycznym i wychowawczym sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Kluczowe osoby w Szkole:

Joanna Wodarska-Likowska – Dyrektor Szkoły

Łukasz Łań – Prezes Fundacji Lepszy Start