Fundacja PGNiG pomaga dzieciom z autyzmem

1 % dla dzieci z „Przylądka”
24 lutego 2022
Kwietniowy kiermasz dla autyzmu – sobota, 2 kwietnia
17 marca 2022

Od stycznia 2022 r. w szkole „Przylądek” realizowany jest projekt „Samodzielna osoba z autyzmem — adaptacja społeczna po obostrzeniach związanych z epidemią SARS CoV2”, finansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W jego skład wchodzą następujące zajęcia: kulinarne, hortiterapia (ogrodolecznictwo) oraz nauka języka angielskiego.

W 2020 i 2021 r. sytuacja związana z zagrożeniem SARS-CoV-2 i obostrzeniami sanitarnymi sprawiła, że dzieci i młodzież z autyzmem ze szkoły Przylądek w Parzniewie nie mogły uczestniczyć w wielu zajęciach wspierających ich rozwój. Powrót do treningu umiejętności społecznych, zawodowych, zajęć kształtujących komunikację, treningów samoobsługi – jest niezbędny dla wspierania rozwoju osobistego i odzyskania nabytych wcześniej umiejętności. Jest to trudne zadanie, bo wymaga dodatkowej pracy i zdwojonych działań, aby jednocześnie podołać aktualnym programom edukacyjnym oraz nadrabianiu straconych kompetencji.

W ramach zajęć kulinarnych, dzięki w pełni wyposażonej kuchni dydaktycznej, mogą się odbywać ćwiczenia pod okiem trenera, a okazjonalnie z udziałem profesjonalnego kucharza. Uczniowie uczą się przygotowania i podawania potraw, obróbki wstępnej i cieplnej surowców, rozpoznawania naczyń i sztućców oraz sprzętów gastronomicznych. Poznają wartość odżywczą pożywienia, ważą, odmierzają, liczą. Dzięki temu w przyszłości będą mogli samodzielnie przygotowywać sobie posiłki, co jest niezmiernie ważną i przyjemną umiejętnością, a część z nich będzie mogła zawodowo pomagać w kuchni.

Zajęcia z hortiterapii (ogrodolecznictwa) są jedną z najbardziej innowacyjnych terapii dedykowanych dla osób z autyzmem. Dzięki temu, że szkoła posiada ogród, który w części jest przeznaczony do zagospodarowania przez uczniów, m.in. jako warzywniak, mogą oni poznawać tajniki ogrodnictwa. Nauczą się np. rozpoznawać gatunki warzyw i drzew oraz sposoby sadzenia i pielęgnacji. Będą wiedzieli, jak rozwijają się owoce i warzywa i że nie pochodzą one wyłącznie ze sklepu. Przez obserwację efektów swej pracy będą wzmacniać poczucie sprawczości i swój wpływ na otaczający świat. Podniosą swoją sprawność manualną a przebywanie na świeżym powietrzu znacząco podniesie jakość ich życia. Oczywiście zdobyte umiejętności mogą również wykorzystać w pracy zawodowej.

Nauka języka obcego dla osób z autyzmem, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zwiększa ich szanse edukacyjne, daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie oraz integrację ze społeczeństwem. Wpłynie również na intelektualny, psychiczny, emocjonalny i społeczny rozwój oraz może stanowić bodziec dla rozwoju pamięci a nawet zdolności interpersonalnych. Konieczność nawiązywania kontaktu z innymi podczas nauki języka obcego daje szansę także na zwiększenie umiejętności komunikacyjnych w języku ojczystym.

Dzięki projektowi sfinansowanemu przez Fundację PGNiG, podopieczni Fundacji Lepszy Start – uczniowie szkoły dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek” – staną się bardziej samodzielni a uzyskane przez nich kompetencje w zakresie umiejętności kulinarnych, ogrodniczych czy nauki języka angielskiego pozwolą im na rozwój osobisty, społeczny, a także podniesienie swoich szans na rynku pracy.